escola_enxeneriaOs titulados Enxeñeiros Químicos posúen un profundo coñecemento dos principios das Ciencias, da Enxeñería e da Economía, así como do modo de aplicalas profesionalmente. Pero exactamente que é un Enxeñeiro Químico?

Un Enxeñeiro Químico é un experto na concepción, cálculo, deseño, construción e operación de instalacións ou equipos nos que a materia experimenta un cambio de estado, de contido de enerxía ou de composición; en concreto, nos seguintes os campos de estudo, factibilidad, proxecto, dirección, construción, instalación, inspección, operación e mantemento de industrias que involucren procesos químicos, físico-químicos ou de bioenxeñería e as súas instalacións complementarias, así mesmo instalacións onde interveñan operacións unitarias ou procesos químicos, instalacións destinadas a evitar a contaminación ambiental por efluentes de todo tipo, orixinados por industrias e/ou os seus servizos; equipos, maquinaria, aparellos e instrumentos para as industrias indicadas nos incisos anteriores.

Igualmente un Enxeñeiro Químico está facultado para realizar estudos e asesoramentos relacionados co aspecto funcional das construcións industriais e de servizos indicados anteriormente así como das súas obras e instalacións complementarias, factibilidad do aproveitamento e industrialización dos recursos naturais e de materias primas que sufran transformación e elaboración de novos produtos; planificación, programación, dirección, organización, racionalización, control e optimización dos procesos industriais, asuntos de enxeñería legal, económica e financeira relacionados cos incisos anteriores, arbitraxes, pericias e taxacións, hixiene, seguridade e contaminación ambiental relacionados cos incisos anteriores.

Un Enxeñeiro Químico é ademais hoxe en día un titulado cunha formación moi completa que se atopa nunha situación de desamparo profesional pola trabas que algúns colectivos están a poñer para que logremos o recoñecemento das nosas competencias e a creación do noso Colexio Oficial de Enxeñeiros Químicos.