Skip to main content

Xunta de Goberno

Xunta de Goberno do COEQGa
Presidenta Yolanda Moldes Diz
Secretaria Raquel Corchero Morais
Tesoureiro Fernando García Guaita
Vogal Noelia López Álvarez
Vogal María Botana Rocamonde