Skip to main content

Estatutos aprobados no DOGA

Decreto 214/2008, do 11 de setembro, polo que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia.