Skip to main content

O Parlamento de Galicia aprobou, sen ningún voto en contra, promover os cambios lexislativos para regular a profesión de Enxeñeiro/a Químico/a

O pasado 19 de setembro foi aprobada polo Parlamento de Galicia -cos votos a favor de PP, En Marea e BNG- unha proposición non de lei dirixida a que a Xunta de Galicia reclame ao Goberno do Estado o pleno recoñecemento dos títulos de Enxeñaría Química.

Dado que se requiren varios cambios normativos en textos legais estatais, a CC.AA. non pode asumir as reivindicacións dos afectados sen que, previamente, sexa modificada a lexislación a nivel nacional.

Un enxeñeiro químico e un oftalmólogo conquistan Harvard en busca dunha cura para a cegueira corneal

Francisco Martín-Martínez, enxeñeiro químico do prestixioso MIT de Boston e o oftalmólogo Miguel González-Andrades, que traballa na popular Universidade de Harvard, deron a coñecer nesta institución, número un mundial, o seu traballo conxunto sobre como implantar sistemas de materiais complexos de córneas artificiais.

Os enxeñeiros químicos melloraron o noso benestar e contribuído ao desenvolvemento da sociedade

O Congreso Internacional de Ingeniería Química que organiza a Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) en Sevilla a finais de xuño dedicará parte da súa programación a organizar actividades específicas para os mozos. O Career Development Workshop; a mesa Redonda "Oportunidades de Movilidad"; e os Premios ANQUE ICCE para novos investigadores permitirán poñer sobre a mesa o enorme potencial e capacitación dos mozos investigadores españois así como as súas oportunidades laborais.

Un Enxeñeiro Químico galego no MIT

Diego López Barreiro, graduado en Enxeñaría Química na USC, investiga sobre biomasa nun dos centros de investigación máis prestixiosos do mundo, o MIT.

Entidades colaboradoras

Entidades colaboradoras


Convenios

 

Distribuir contido